แบบภายนอกกลางแจ้ง กันฝน (กันน้ำได้)


ป้ายจอ LED Outdoor p4 Full color ระยะการมอง 4-50 เมตร ขนาด 96 ซม x 192 ซม


ป้ายจอ LED Outdoor p4.81 Full color ระยะการมอง 4.81-50 เมตร ขนาด 96 ซม x 192 ซม 

ป้ายจอ LED Outdoor p5 Full color ระยะการมอง 5-50 เมตร ขนาด 112 ซม x 192 ซม

ป้ายจอ LED Outdoor p6 Full color ระยะการมอง 6-50 เมตร ขนาด 112 ซม x 192 ซม